WIJ HEBBEN ALLEMAAL EEN PASSIE VOOR MOTORRIJDEN

Lid zijn van H-DC Haguelands betekent mooie ritten maken met een groep mensen die allemaal dezelfde passie voor Harley-Davidson hebben. Jaarlijks word je uitgenodigd voor een aantal besloten activiteiten zoals Ride Outs, het clubweekend en het clubfeest.

Als clublid heb je ook verplichtingen, namelijk regelmatig verschijnen op clubevenementen en meerijden in de Charity Ride Out en de Kingsday Ride Out.

Lid worden van H-DC Haguelands is alleen mogelijk op voordracht van een van de leden van de club. Als je niemand van de club kent, kom dan naar een evenement en stel jezelf voor aan het bestuur. De contributie bedraagt ​​€ 45,00 per jaar. Voor meerijdende partners is de bijdrage € 20,00 per jaar.

VEILIGHEID

Deelname aan een Ride Out georganiseerd door H-DC HagueLands of waaraan HD-C HagueLands deelneemt is altijd op eigen risico. H-DC HagueLands neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens dergelijke reizen kunnen voordoen. Evenmin is H-DC HagueLands aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door deelname aan een activiteit. De deelnemers aan Ride Outs van H-DC HagueLands dienen zich te houden aan alle verkeersregels.

Lees a.u.b. de Veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u deelneemt aan een Ride Out van H-DC HagueLands.

WAT WE AANBIEDEN

ONZE VOORDELEN

RIDE OUTS

H-DC HagueLands organiseert regelmatig ride-outs. Onze Ride Outs variëren van korte, lokale routes tot continentale reizen.

SOCIAAL

Elk jaar word je uitgenodigd voor een aantal besloten sociale activiteiten zoals Ride Outs, het clubweekend en het clubfeest.

REGISTRATIE

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN

Je kunt je aanmelden als lid als je een Harley-Davidson of een Indian bezit met een deugdelijk kenteken en een geldig rijbewijs hebt en minstens 1 clublid garant staat voor je aanmelding.

Een algemene stemming tijdens een bestuursvergadering bepaalt of je ook werkelijk lid wordt. De aanname criteria zijn of je aan de verwachtingen van H-DC HagueLands kunt voldoen.

Contributie

Volledig lid: € 45,- per jaar.

Bijrijder: € 20,- per jaar.

  Achternaam

  Voornaam

  Voorletters

  Geboortedatum

  Geslacht

  Beroep

  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Type Harley-Davidson / Indian

  Bijrijder

  IBAN nummer

  Ten name van

  Bestaand lid

  Ondergetekende machtigt tot wederopzegging, door het invullen en ondertekenen van dit formulier, het H-DC HagueLands van bovengenoemd rekeningnummer de jaarlijkse contributie af te schrijven.

  H-DC HagueLands hanteert de standaard vrijwaring zoals die is opgenomen in de statuten. De volledige tekst kunt u opvragen via secretary@hdchaguelands.nl

  Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te gaan met de inhoud inzake de eerder genoemde vrijwaring.

  Plaats

  Datum

  Handtekening

  CONTACT INFORMATIE

  secretary@hdchaguelands.nl

  NEEM CONTACT OP

   Copyright © 2024 H-DC Haguelands

   All Right Reserved.

   FOLLOW US
   To top