WE ALL HAVE A PASSION FOR MOTORCYCLING

Being a member of H-DC Haguelands means taking beautiful rides with a group of people who all have the same passion for Harley-Davidson. Every year you are invited to a number of private activities such as Ride Outs, the club weekend and the club party.

As a club member you also have obligations, namely regularly appearing at club events and riding in the Charity Ride Out and the Kingsday Ride Out.

Becoming a member of H-DC Haguelands is only possible on the recommendation of one of the members of the club. If you don’t know anyone from the club, come to an event and introduce yourself to the board. The membership fee is € 45.00 per year. For partners who ride along, the contribution is € 20.00 per year.

SAFETY

Participating in a Ride Out organized by H-DC HagueLands or in which HD-C HagueLands participates is always at your own risk. H-DC HagueLands takes no responsibility in any way with regard to calamities that may occur during such trips. Nor is H-DC HagueLands liable for any damage caused by participation in an activity. The participants in Ride Outs of H-DC HagueLands must adhere to all traffic rules.

Please read the Safety Instructions carefully before participating in a Ride Out from H-DC HagueLands.

WHAT WE OFFER

OUR BENEFITS

RIDE OUTS

H-DC HagueLands regularly organises ride-outs. Our Ride Outs range from short, local routes, to continental travel.

SOCIAL

Every year you are invited to a number of private social activities such as Ride Outs, the club weekend and the club party.

REGISTRATION

NEW MEMBER REGISTRATION FORM

Je kunt je aanmelden als lid als je een Harley-Davidson of een Indian bezit met een deugdelijk kenteken en een geldig rijbewijs hebt en minstens 1 clublid garant staat voor je aanmelding.

Een algemene stemming tijdens een bestuursvergadering bepaalt of je ook werkelijk lid wordt. De aanname criteria zijn of je aan de verwachtingen van H-DC HagueLands kunt voldoen.

Contributie

Volledig lid: € 45,- per jaar.

Bijrijder: € 20,- per jaar.

  Achternaam

  Voornaam

  Voorletters

  Geboortedatum

  Geslacht

  Beroep

  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Type Harley-Davidson / Indian

  Bijrijder

  IBAN nummer

  Ten name van

  Bestaand lid

  Ondergetekende machtigt tot wederopzegging, door het invullen en ondertekenen van dit formulier, het H-DC HagueLands van bovengenoemd rekeningnummer de jaarlijkse contributie af te schrijven.

  H-DC HagueLands hanteert de standaard vrijwaring zoals die is opgenomen in de statuten. De volledige tekst kunt u opvragen via secretary@hdchaguelands.nl

  Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te gaan met de inhoud inzake de eerder genoemde vrijwaring.

  Plaats

  Datum

  Handtekening

  CONTACT INFO

  secretary@hdchaguelands.nl

  GET IN TOUCH

   Copyright © 2024 H-DC Haguelands

   All Right Reserved.

   FOLLOW US
   To top